ตำแหน่งงาน

PROGRAMMER

(Outsource)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี (Phase 8) พานทอง

รายละเอียดงาน

หมวดหมู่อาชีพ : Software Developer

ประสบการณ์ : 1 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวน : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ (Responsibilities)


Job Scope:
•Program Development and control System to Smoothly including consult users.
•Create program to connect machine & create program on model.
•Design and Develop Program on Web / Window
•Knowledge Database Server (SQL Server, My SQL)

คุณสมบัติ (Qualification)

Qualification:
- Male or Female Age 23-35 Year
- Bachelor Degree in Computer Science, Computer Engineer, Computer Business related
- Can Use program, ASP.Net or have Basic knowledge about ASP.Net

Benefits:

•Medical Allowance 25K per year
•Food Allowance 25 baht/day
•Housing rents 800 baht/month
•Bonus 5.2 month refer 2022
•Language Allowance 1,500 3,000 4,000 baht/month (score 450,650,850)
•Diligent allowance 500,600,800 baht/month
•Uniform Fist year 4 pcs. Next year 2 pcs + 400 baht/year
•Transportation (มีรถรับส่งของบริษัท)
•Provident Fund
•Group Insurance
•Work Time 07.30 - 16.30 (onsite 100%) สถานที : นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี (Phase 8)

รูปแบบสัมภาษณ์ : เข้าไปTest ตามโจทย์ที่ลูกค้าให้มา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนโจทย์จากตัวอย่าง ถ้าผ่านก็จะมีการสัมภาษณ์ในวันนั้นที่ออฟฟิศ

เงินเดือน 25k - 35k

ส่ง Resume

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้